0 comments / Posted on by Daniels Vītols

 

On May 12, the Valmiera Drama Theater held a premiere that surprised theater critics and viewers.The members of the performance- the actors, acknowledge that this kind of stage work in the Valmiera Theater has not been.In the title- role, the great actress Elīna Vāne, whom we greeted at the premiere and presented necklace from collection  ANGELO BIANCO.

Bravo Elīna for her talent and personality! 

12.maijā Valmieras Drāmas teātrī notika pirmizrāde, kura nenoliedzami liks par sevi runāt un diskutēt gan teātra kritiķiem, gan skatītājiem. Arī paši jauniestudējuma dalībnieki, aktieri, atzīst, ka šāda veida skatuves darba Valmieras teātrī līdz šim nav bijis. Titullomā-lieliskā aktrise Elīne Vāne, kuru sveicām pirmizrādē un ar lielu prieku dāvājām rotu no kolekcijas ANGELO BIANCO.

Bravo Elīnas talantam un personībai!

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing